WEZWANIE AKCJONARIUSZY

Zarząd GK CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie, dalej „Spółka”, (nr KRS: 0000466394) w zw. z art. 16 ustawy z dn. 30.09.2019r. o zm. ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz.1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie (00-180) przy ul. Miłej 2, w dn. pon-pt w godz. 9.00–17.00.