BEZPIECZEŃSTWO TWOICH KSIĄG
TO BEZPIECZEŃSTWO TWOJEJ FIRMY

KIM JESTEŚMY

Jesteśmy zespołem doświadczonych i wykwalifikowanych ekspertów w dziedzinie rachunkowości. Każdemu z naszych klientów zapewniamy indywidualne traktowanie i zakres usług dopasowany do jego potrzeb. Gwarantujemy obsługę na bardzo wysokim poziomie, profesjonalną atmosferę współpracy oraz elastyczny cennik usług.

USŁUGI

OUTSOURCING USŁUG KSIĘGOWYCH

et|icon_book|

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych jednostki zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawami podatkowymi oraz polityką rachunkowości klienta

et|icon_book|

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

et|icon_book|

Raportowanie na potrzeby klienta i instytucji państwowych (np. GUS, NBP, itp.)

et|icon_book|

Sporządzanie sprawozdań finansowych

et|icon_book|

Kalkulacje podatkowe i sporządzanie deklaracji (w szczególności: CIT, PIT, VAT, PCC, podatek od nieruchomości)

et|icon_book|

Przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

et|icon_book|

Opracowanie oraz wdrożenie zakładowego planu kont

et|icon_book|

Tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości

et|icon_book|

Sporządzanie wniosków kredytowych i innych

et|icon_book|

Bieżące konsultacje z zakresu prawa podatkowego

et|icon_book|

Prowadzenie ewidencji dla celów VAT

OUTSOURCING KADR I PŁAC

et|icon_book|

Naliczanie płac zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami klienta

et|icon_book|

Raportowanie na potrzeby klienta i instytucji państwowych (np. GUS, itp.)

et|icon_book|

Rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS

et|icon_book|

Sporządzanie deklaracji ZUS

et|icon_book|

Zgłaszanie zmian do PFRON i ZUS

et|icon_book|

Przygotowywanie paczek z płatnościami z systemu kadrowo-płacowego

et|icon_book|

Przygotowywanie rocznych deklaracji dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych (np. PIT4R, PIT11)

et|icon_book|

Przygotowanie i rozliczanie wszelkich rodzajów umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych

et|icon_book|

Rozliczanie czasu pracy

et|icon_book|

Ustalanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego

et|icon_book|

Obsługę programu Płatnik i e-PFRON wraz z naliczaniem i wysyłaniem deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych w imieniu zakładu pracy lub indywidualnych pracowników

et|icon_book|

Prowadzenie teczek osobowych pracowników

et|icon_book|

Wydawanie zaświadczeń i innych dokumentów dla pracowników (w tym zaświadczenia o zarobkach)

et|icon_book|

Wystawianie świadectw pracy

et|icon_book|

Wsparcie w opracowywaniu regulaminów wewnętrznych lub procedur dotyczących pracowników

et|icon_book|

Reprezentacja w kontaktach z ZUS i z US na podstawie udzielonego pełnomocnictwa

et|icon_book|

Wsparcie w zakresie miesięcznego bezpiecznego przesyłania danych i dokumentacji (kart czasu pracy, informacji o zwolnieniach, świadczeniach, itd.)

et|icon_book|

Informacja o terminie i konieczności wykonania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz terminach badań lekarskich oraz przygotowywanie skierowań do lekarza medycyny pracy

et|icon_book|

Porady z dziedziny prawa pracy