BEZPIECZEŃSTWO
TWOICH KSIĄG
TO BEZPIECZEŃSTWO
TWOJEJ FIRMY

O nas

Jesteśmy zespołem wykwalifikowanych księgowych, kontrolerów finansowych, doradców podatkowych oraz specjalistów w zakresie kadr i płac mogących potwierdzić swoje kwalifikacje stosownymi dokumentami w tym również członkostwem w Chartered Institute of Management Accountants (CIMA).

Mamy wysoko specjalistyczne kompetencje w prowadzeniu zarówno małych i średnich firm, jak i dużych przedsiębiorstw, a także start-upów. Niewątpliwym atutem naszej firmy jest to, że obsługujemy również duże firmy notowane na głównym parkiecie GPW oraz NewConnect , których łączna kapitalizacja przekraczała 4 mld złotych.

Zobacz w czym możemy pomóc Twojej Firmie

Outsourcing usług księgowych

Outsourcing usług księgowych dedykowany jest dla przedsiębiorców, którzy chcą skupić się na swojej głównej działalności. Pozwala on również ograniczyć koszty na systemy finansowo księgowe oraz związane z tworzeniem własnych działów księgowych. Nasz zespół zapewnia Twojej firmie bezpieczeństwo rozliczeń podatkowo-księgowych.

nasze kompetencje...
 • opracowanie oraz wdrożenie zakładowego planu kont
 • tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości
 • prowadzenie ewidencji dla celów VAT
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • bieżące konsultacje z zakresu prawa podatkowego
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych
 • konsultacje księgowe
Outsourcing kadr i płac

Outsourcing kadr i płac pozwala przedsiębiorcom skupić się na swojej głównej działalności oraz ograniczyć koszty związane z tworzeniem własnych działów kadr i płac. Zwolni też przedsiębiorcę z konieczności śledzenia zawiłych przepisów i zachodzących w nich zmian. Nasz zespół doświadczonych ekspertów gwarantuje ciągłość usług umożliwiając naszym Klientom koncentrację na strategicznych celach firmy.

nasze kompetencje...
 • naliczanie płac zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami klienta
 • rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS, sporządzanie deklaracji ZUS
 • przygotowywanie rocznych deklaracji dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych (np. PIT4R, PIT11)
 • przygotowanie i rozliczanie wszelkich rodzajów umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych
 • prowadzenie teczek osobowych pracowników
 • wsparcie w opracowywaniu regulaminów wewnętrznych lub procedur dotyczących pracowników
 • reprezentacja w kontaktach z ZUS i z US na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
 • porady z dziedziny prawa pracy
Outsourcing Controllingu

Controlling można zdefiniować jako tę funkcję zarządzania, która pomaga w uzyskiwaniu zaplanowanych wyników na wszystkich poziomach organizacji. Funkcja kontroli pomaga w mierzeniu postępów w osiąganiu celów organizacji, wykrywa odchylenia i wskazuje działania korygujące oraz wyznacza przyszłe kierunki działania.

więcej...

Czy nadszedł czas na outsourcing kontroli wydatków? Tak, ponieważ zatrudnienie dedykowanej osoby ds. cotrollingu jest kosztowne. Outsourcing pozwala małej firmie podejmować działania, na które w innym przypadku nie byłoby jej stać. Nasz zespół ekspertów składający się z całkowicie bezstronnych kontrolerów może rozwiać Państwa zmartwienia! W obszarze controlingu podejmuje poniższe działania:

 • raportowanie wyników finansowych
 • przygotowywanie raportów marżowych
 • przygotowanie budżetów
 • przygotowanie planów i modeli finansowych
 • analizy wskaźnikowe
 • opracowanie KPI (kluczowych wskaźników efektywności)
 • analizy odchyleń od budżetu i wyników historycznych
 • analizy inwestycji
Pozyskiwanie finansowania

Wspieramy naszych klientów w pozyskiwaniu finansowania:

 •  wsparcie przy poszukiwaniu i wyborze źródeł finansowania
 • przygotowywania modeli finansowych, dokumentacji i opracowań
 • udział w prezentacjach i negocjacjach
 • obsługa dokumentacyjna związana z obsługą kredytów i innych form finansowania
Due Diligence

Due dilligence to proces weryfikacji, badania lub audytu potencjalnej transakcji lub możliwości inwestycyjnej, mający na celu potwierdzenie wszystkich istotnych faktów i informacji finansowych oraz weryfikację wszelkich innych kwestii, które zostały poruszone w trakcie transakcji fuzji i przejęć lub procesu inwestycyjnego. Przed zamknięciem transakcji przeprowadza się badanie due dilligence, aby zapewnić kupującemu pewność tego, co otrzymuje.

rodzaje Due Dilligence

 

 • prawne Due Diligence
 • finansowe Due Diligence
 • podatkowe Due Diligence
 • biznesowe Due Diligence
Ceny Transferowe

Cena transferowa powstaje dla celów księgowych, gdy podmioty powiązane, takie jak oddziały spółki lub spółka i jej spółka zależna, wykazują własne zyski. Jeżeli strony powiązane muszą zawierać między sobą transakcje, do ustalenia kosztów stosuje się cenę transferową. Usługi w zakresie cen transferowych mają na celu wyeliminowanie lub maksymalne ograniczenie ryzyk podatkowych związanych z transakcjami realizowanymi pomiędzy podmiotami powiązanymi.

nasze kompetencje...

 

 • Wsparcie przy opracowaniu cen transferowych
 • Przygotowanie dokumentacji cen transferowych*

* zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2479”

 

Wiedza o finansach: przeczytaj nasz Blog

Zmiany w prawie podatkowym w 2024 roku cz. 3

Zgodnie z zapowiedzią, dzisiaj najważniejsze informacje dotyczące podatku od plastiku, podatku minimalnego oraz od podatku emisji gazów cieplarnianych. Kierunki polityki Unii powinny stać się...

15.01.2024

Zmiany w prawie podatkowym w 2024 roku cz. 2

W dzisiejszym „Podatkowe to i owo” kontynuujemy przegląd zmian podatkowych w 2024 roku. Podatek rolny 1. Przekazanie 1,5% podatku W 2024 r. podatnicy podatku rolnego będą mogli przekazać 1,5%...

08.01.2024

Zmiany w prawie podatkowym w 2024 roku cz. 1

Rok 2023 jest rokiem wyborczym. Partie polityczne proponowały różne rozwiązania w zakresie podatków. Postulaty wyborcze nie zostały jak dotąd uchwalone w procesie legislacyjnym. Prześledźmy zatem...

18.12.2023

Krajowy System e-Faktur

Krajowy System e-Faktur jest narzędziem umożliwiającym wystawianie i udostępnianie kontrahentom faktur ustrukturyzowanych. Pomysł wprowadzenia takiego systemu od samego początku budził liczne...

21.08.2023

Wypłata dywidendy w spółce akcyjnej

Aktualnie wiele spółek akcyjnych jest na etapie zwoływania zwyczajnych walnych zgromadzeń w celu zatwierdzania dokumentów finansowych, w tym także podejmowania uchwał w sprawach pokrycia straty...

08.06.2022

zadowolonych klientów

%

satysfakcji

lat doświadczenia

Nasi Klienci

Main Partners
Games Incubator
Duality Games
Fundacja Pokonać Endometriozę
Iron Wolf Studio
GameOps
Black Mirror