Wypłata dywidendy w spółce akcyjnej

Wypłata dywidendy w spółce akcyjnej

Aktualnie wiele spółek akcyjnych jest na etapie zwoływania zwyczajnych walnych zgromadzeń w celu zatwierdzania dokumentów finansowych, w tym także podejmowania uchwał w sprawach pokrycia straty lub podziału zysku osiągniętego w poprzednim roku obrotowym, dlatego...