Estoński CIT w branży informatycznej

Estoński CIT w branży informatycznej

Jednym z warunków opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (estoński CIT) jest osiąganie większości przychodów z działalności operacyjnej. Jeżeli więcej niż 50% przychodów będzie pochodziło ze źródeł pasywnych, m. in. z praw autorskich lub praw własności...
Opodatkowanie odsetek od obligacji

Opodatkowanie odsetek od obligacji

Osoby posiadające obligacje przyzwyczajone są do tego, że otrzymywane odsetki wypłacane są w kwocie netto. Biuro maklerskie pełni bowiem rolę płatnika podatku i od należnych nam odsetek pobiera i wpłaca do urzędu skarbowego zryczałtowany podatek 19%. Praktyka ta...
Nowości w prawie podatkowym: REITy i podatek Belki po zmianach

Nowości w prawie podatkowym: REITy i podatek Belki po zmianach

W ostatnim czasie zostały zaprezentowane dwa rozwiązania mające istotne znaczenie dla osób, które chcą inwestować w akcje, fundusze inwestycyjne, obligacje oraz posiadające lokaty bankowe. Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaprezentowało założenia ustawy o spółkach...
Nowości w prawie podatkowym: REITy i podatek Belki po zmianach

Zmiany w prawie podatkowym w 2024 roku cz. 3

Zgodnie z zapowiedzią, dzisiaj najważniejsze informacje dotyczące podatku od plastiku, podatku minimalnego oraz od podatku emisji gazów cieplarnianych. Kierunki polityki Unii powinny stać się również kierunkami poszczególnych państw członkowskich. W praktyce często...
Nowości w prawie podatkowym: REITy i podatek Belki po zmianach

Zmiany w prawie podatkowym w 2024 roku cz. 2

W dzisiejszym „Podatkowe to i owo” kontynuujemy przegląd zmian podatkowych w 2024 roku. Podatek rolny 1. Przekazanie 1,5% podatku W 2024 r. podatnicy podatku rolnego będą mogli przekazać 1,5% płaconego przez siebie podatku na rzecz wybranego: związku zawodowego...
Nowości w prawie podatkowym: REITy i podatek Belki po zmianach

Zmiany w prawie podatkowym w 2024 roku cz. 1

Rok 2023 jest rokiem wyborczym. Partie polityczne proponowały różne rozwiązania w zakresie podatków. Postulaty wyborcze nie zostały jak dotąd uchwalone w procesie legislacyjnym. Prześledźmy zatem najważniejsze zmiany, które zostały uchwalone i wejdą w życie w 2024 r....