Dodatkowy urlop macierzyński?

07.06.2024 | prawo pracy

W ostatnich dniach ogłoszono projekt ustawy dotyczącej wprowadzenia nowego uprawnienia dla rodziców – dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Będzie nim jednak dysponować wyłącznie część rodziców – dotyczy on bowiem (w głównej mierze) wcześniaków.

Jakie przesłanki będzie więc trzeba spełnić?

Przede wszystkim być rodzicem dziecka – oznacza to, że z tego urlopu skorzystać może nie tylko matka, ale również ojciec wychowujący dziecko.

Jak wynika z doniesień medialnych, uprawnionymi do urlopu będą:

a. pracownicy – rodzice dzieci urodzonych przed ukończeniem 28 tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową nie większą niż 1000g,
b. pracownicy – rodzice dzieci urodzonych po ukończeniu 28 tygodnia ciąży, a przed ukończeniem 36 tygodnia ciąży i z masą urodzeniową większą niż 1000 g oraz
c. pracownicy – rodzice dzieci urodzonych po ukończeniu 36 tygodnia ciąży, których dziecko będzie wymagało hospitalizacji od 5–go dnia od dnia porodu do upływu 8-go tygodnia po porodzie. Wówczas dodatkowy urlop macierzyński będzie przysługiwał w wymiarze tygodnia dodatkowego urlopu macierzyńskiego (w zależności od ilości dni pobytu dziecka w szpitalu, tj. za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu w okresie od 5 dnia po porodzie do upływu 8 tygodnia po porodzie pod warunkiem, że pobyt dziecka w szpitalu będzie wynosił przynajmniej 2 kolejne dni w okresie od 5-go do 28-go dnia po porodzie).

Wymiar urlopu i wysokość zasiłku

Co ciekawe, sam wymiar będzie uzależniony od masy urodzeniowej dziecka, tygodnia ciąży, w którym urodzi się dziecko lub od okresu hospitalizacji dziecka, z tym że nie więcej niż, w zależności od grupy do której należy rodzic, 8 lub 15 tygodni.

Warto przy tym wskazać, że urlop ten będzie musiał być wykorzystany bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Rodzic będzie zobowiązany do wykorzystania go od razu w całości, a za ten okres otrzyma zasiłek w wysokości 100% jego podstawy.

Ochrona przed zwolnieniem

Ważnym jest również to, że pracownik będzie w tym okresie zabezpieczony przed zwolnieniem z pracy – zastosowanie bowiem w tym przypadku znajdą przepisy o ochronie pracownika w okresie korzystania z uprawnień rodzicielskich.

Oczywiście, w tym momencie projekt jest wyłącznie propozycją, która w toku prac w Sejmie może ulec zmianie – warto więc śledzić jego dalszą drogę ustawodawczą.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 06 czerwca 2024 r.

Autorzy: Aplikant radcowski Aleksandra Klukowska, Aplikant radcowski Aleksandra Tomczyk

Artykuł powstał we współpracy z Kancelarią Prawną Graś i Wspólnicy