Urlop ojcowski 2024 – kto i kiedy może z niego skorzystać?

Dodatkowy urlop macierzyński?

W ostatnich dniach ogłoszono projekt ustawy dotyczącej wprowadzenia nowego uprawnienia dla rodziców – dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Będzie nim jednak dysponować wyłącznie część rodziców – dotyczy on bowiem (w głównej mierze) wcześniaków. Jakie przesłanki będzie...
Roszczenia pracownika w przypadku otrzymania wypowiedzenia umowy o pracę

Zakaz konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy

Pracownik nie może świadczyć pracy w ramach stosunku pracy na rzecz innego podmiotu, prowadzącego działalność konkurencyjną wobec pracodawcy. To zdaje się nie budzić najmniejszych wątpliwości. Warto jednak odpowiedzieć na pytanie dotyczące jak należy rozumieć ustawową...