Your Financial Success Begins Here

At Divi Plus Accountant , we’re dedicated to transforming your financial aspirations into reality. Our team of seasoned accounting professionals offers tailored solutions to businesses and individuals, ensuring precision, compliance, and prosperity.

Who We Are

At Our Company , we are more than just accountants; we are financial partners dedicated to your success. Our journey began with a passion for numbers and a commitment to providing unparalleled financial guidance. With [X years/months] of expertise in the industry, we’ve built a reputation for excellence and reliability.

What Sets Us Apart

Client-Centric Approach

We prioritize your needs, ensuring a personalized experience and transparent communication throughout our collaboration.

Technology Integration

We harness cutting-edge tools and technology to streamline processes, ensuring accuracy and efficiency in our services.

Ethical Standards
We prioritize your needs, ensuring a personalized experience and transparent communication throughout our collaboration.

Let Us Assist You

Business Solutions
 • Startup Support
 • Financial Health Check
 • Tax Strategy Development
 • Consulting Services
Specific Issue Resolution
 • Startup Support
 • Financial Health Check
 • Tax Strategy Development
Individual Services
 • Tax Planning
 • Retirement Planning
 • Estate Management
 • Consulting Services
Customized Solutions
 • Startup Support
 • Financial Health Check
 • Tax Strategy Development

Meet Our Financial Wizards

Roman Iksiński

Happy Clients

Satisfaction

Projects

Years Of Experience

Success Stories from Our Clients

The testimonials you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new testimonials.

Financial Wisdom: Explore Our Blog

Estoński CIT w branży informatycznej

Jednym z warunków opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (estoński CIT) jest osiąganie większości przychodów z działalności operacyjnej. Jeżeli więcej niż 50% przychodów będzie pochodziło ze...

|kwi 22, 2024

Opodatkowanie odsetek od obligacji

Osoby posiadające obligacje przyzwyczajone są do tego, że otrzymywane odsetki wypłacane są w kwocie netto. Biuro maklerskie pełni bowiem rolę płatnika podatku i od należnych nam odsetek pobiera i...

|kwi 15, 2024

Zmiany w prawie podatkowym w 2024 roku cz. 3

Zgodnie z zapowiedzią, dzisiaj najważniejsze informacje dotyczące podatku od plastiku, podatku minimalnego oraz od podatku emisji gazów cieplarnianych. Kierunki polityki Unii powinny stać się...

|sty 15, 2024

Zmiany w prawie podatkowym w 2024 roku cz. 2

W dzisiejszym „Podatkowe to i owo” kontynuujemy przegląd zmian podatkowych w 2024 roku. Podatek rolny 1. Przekazanie 1,5% podatku W 2024 r. podatnicy podatku rolnego będą mogli przekazać 1,5%...

|sty 8, 2024

Zmiany w prawie podatkowym w 2024 roku cz. 1

Rok 2023 jest rokiem wyborczym. Partie polityczne proponowały różne rozwiązania w zakresie podatków. Postulaty wyborcze nie zostały jak dotąd uchwalone w procesie legislacyjnym. Prześledźmy zatem...

|gru 18, 2023

Krajowy System e-Faktur

Krajowy System e-Faktur jest narzędziem umożliwiającym wystawianie i udostępnianie kontrahentom faktur ustrukturyzowanych. Pomysł wprowadzenia takiego systemu od samego początku budził liczne...

|sie 21, 2023

Wypłata dywidendy w spółce akcyjnej

Aktualnie wiele spółek akcyjnych jest na etapie zwoływania zwyczajnych walnych zgromadzeń w celu zatwierdzania dokumentów finansowych, w tym także podejmowania uchwał w sprawach pokrycia straty...

|cze 8, 2022